URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. (22) 5979-100
fax (22) 5979-290
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
INTERAKTYWNA KSIĄŻKA TELEADRESOWA

  Kancelaria Marszałka
  Kancelaria Sejmiku
  Departament Organizacji
     symbol jednostki: OR
     03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
     e-mail:
  Sekretarz Województwa - Dyrektor Urzędu tel. 225907816; fax 225907853
  Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Administracyjno-Gospodarczych tel. 225979143, fax 225979316
  Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Bezpieczeństwa Publicznego tel. 225979144; fax 225979316
  Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Kadr i Płac tel. 225907832, fax 225907853
  Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Prawnych tel. 225979672
  p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Organizacyjnych tel. 225979661
  Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Zakupów Wspólnych tel. 224379488
  Departament Budżetu i Finansów
  Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
  Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
  Departament Opłat Środowiskowych
  Departament Kultury, Promocji i Turystyki
  Departament Edukacji Publicznej i Sportu
  Departament Nieruchomości i Infrastruktury
  Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
  Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
  Departament Kontroli
  Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
  Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych