URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. (22) 5979-100
fax (22) 5979-290
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
INTERAKTYWNA KSIĄŻKA TELEADRESOWA

  Kancelaria Marszałka
  Kancelaria Sejmiku
     symbol jednostki: KS
     00-142 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, tel. 224324550, 224324551, fax 226202707
     e-mail:
  Departament Organizacji
  Departament Budżetu i Finansów
  Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
  Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
  Departament Opłat Środowiskowych
  Departament Kultury, Promocji i Turystyki
  Departament Edukacji Publicznej i Sportu
  Departament Nieruchomości i Infrastruktury
  Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
  Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
  Departament Kontroli
  Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
  Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych